FAQ

Yoga/kinderyoga is gebaseerd op het achtvoudige pad van Patanjali. Het gaat om voorschriften, ethische principes om te werken aan jezelf en je omgeving door wel-doen of niet-doen. Van een kinderyogadocent wordt dan ook verwacht dat deze zich hier van bewust blijft en oefent om hier verder in te groeien. Yogi op én naast de yogamat! Geregistreerde kinderyogadocenten engageren zich na het ontvangen van het kinderyogadocentencertificaat  om zich aan het charter en de deontologische code te houden.

De kinderyogaopleiding 10-daagse biedt jou een stevige basis om je verder te ontwikkelen in het begeleiden van kinderyoga. Het is een basis die voldoende is om er verder in te evolueren, maar het is een proces dat steeds in ontwikkeling blijft. Wat je aanleert en meekrijgt in deze 10 dagen is slechts het begin van jouw proces. Afhankelijk van wat je voorafgaande opleidingen zijn, kan je hier sneller mee aan de slag of misschien vraagt het wat meer tijd om alles te verinnerlijken en je eigen te maken.

Je kan wat je leerde combineren in je huidige job: als leerkracht, opvoeder, therapeut. Maar je zal zeker in staat zijn om na het volgen van de kinderyogaopleiding kinderen tussen de leeftijd van 3 tot 14 jaar op een gefundeerde manier te begeleiden.

Let wel: De kinderyogaopleiding maakt van jou geen coach. Kinderyoga is geen therapie! Ben je therapeut? Dan is kinderyoga uiteraard heel inzetbaar in je praktijk.

Gedurende een dagdeel of een dag worden inzichten in een bepaald thema aangereikt en krijg je ideetjes mee om te implementeren in jouw werkveld (school, praktijk, of misschien zelfs binnen je gezin). Er is focus op een bepaald thema.

Een workshop is een bijeenkomst waarbij mensen actief deelnemen. De kracht van een workshop ligt bij het actief participeren. Een workshop kan dé plek zijn om geïnspireerd te worden. Bij een workshop wordt gesproken van een hoge funfactor, er ontstaat een positieve energie.

Klinkt aanmoedigend uiteraard, maar het is belangrijk om ons ook bewust te zijn van de valkuilen:

1 workshop of enkele losse workshops samen maken van jou nog geen kinderyogadocent! Uiteraard kan je na het volgen van een workshop, studiedag, of een ouderkindyogasessie al wat inspiratie oppikken, maar deze ervaringen dekken niet de lading kinderyoga. Elke workshopbegeleider hoopt dat zo’n workshop je prikkelt, uitnodigt om het geleerde alvast te gaan toepassen, het uit te proberen, zodat je van daaruit de goesting voelt om er écht iets mee te gaan doen.

Zie het als het samen met je kind/klas brood bakken: het maakt van jou nog geen bakker … toch? Ook al heb je het beste bakboek.

Het woord workshop bevat ook het woord ‘shoppen’.

Shoppen, shoppen, shoppen: dat kan dus ook naar kennis en bewijspapiertjes van workshops die gevolgd werden en verzameld. De hoeveelheid aan papiertjes maakt iemand écht geen betere kinderyogadocent. Het is een balansoefening tussen voldoende skills en competenties ontwikkelen en je daarnaast voldoende verdiepen in wat je werd aangeleerd. Geen veelheid aan kennis maar diepte en expertise opbouwen is belangrijk.

Het volgen van een kinderyogaopleiding maakt je dan ook niet bekwaam om de vakkennis door te geven aan volwassenen, collega’s.

Yoga/kinderyoga berust op een eeuwenoude traditie en de Kinderyogaliga hecht hierbij grote waarde aan de grondbeginselen en het denkkader van yoga/kinderyoga. Het gaat om een proces om via de yoga- of kinderyogatechnieken te groeien in je zijn.  Dit vergt oefening én engagement. Vandaar dat we van mening zijn dat je het begeleiden van kinderyoga niet kan aanleren uit boeken, noch uit het volgen van een enkele workshop.

Kinderyoga heeft als doel om de kinderen even een gaatje in de tijd te gunnen in een kader waar ze volledig zichzelf kunnen en mogen zijn, waar niemand over hen oordeelt of hen observeert en dat willen we graag zo houden.

Kinderyoga blijkt steeds populairder te worden en dat betekent dat er elke sessie wel iemand zou willen komen meekijken.

Wat wel een mogelijkheid zou zijn, is dat jij enkele kinderen bij mekaar brengt om samen met een kinderyogadocent een yogalesje te ervaren. Maar ook hier is het belangrijk om te weten dat 1 yogasessie niet de hele lading kan dekken.