Privacy clausule

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER – PRIVACY CLAUSULE DE VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS door de KINDERYOGALIGA

1. BEGRIP " VERWERKEN "

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz...

2. BEGRIP " VERTROUWELIJKHEID "

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens “vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationalen bepalingen, waaronder de Belgische wet va 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S.,18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, email, telefoon en, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat u toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben.

3. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat de organisatoren van de Kinderyogaliga, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw aanvraag tot lidmaatschap en om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten.

4. COOKIES

Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een "cookie"is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die deze heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw taalvoorkeur te registreren of onze bezoekersaantallen te tellen. Voor dit laatste hanteren wij Google Analytics. Geen enkel van de gebruikte cookies bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of per post. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

5. MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Door u te registreren op de website http://www.kinderyogaliga.be gaat u ermee akkoord dat uw voornaam, naam, adres, e- mailadres, telefoonnummer of gsm-nummer worden opgeslagen. U heeft ten allen tijde toegang tot deze informatie, dewelke u steeds kan aanpassen.

6. UW RECHTEN

6.1. Uw Informatierecht

Het secretariaat van de Kinderyogaliga is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

6.2. Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren

De persoon die zijn identiteit bewijst (kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag bij het secretariaat van de Kinderyogaliga de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij/zij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.